Nazorg

Enkele weken na de begrafenis nemen we weer contact op om samen met u te bepalen of en wanneer u een dankbetuiging wilt versturen en tevens met u de tekst hiervoor te bepalen.

Ook bespreken we met u of er behoefte is om een gedenkteken op het graf te plaatsen zodat de plaats waar een dierbare ligt begraven gemakkelijk kan worden teruggevonden.

Na de begrafenis wordt er een tijdelijk bordje met de naam, geboorte en overlijdensdatum van de overledene op het graf geplaatst.

De mogelijkheden voor gedenkstenen en grafmonumenten zijn vele, hieronder enkele voorbeelden. 

                                    

Kijk ook eens op de website van onze steenhouwer www.kampersnatuursteen.nl